BG ENG
 
BG Cup 2019
 
brizos
 
 
 

Лятно ориентиране

Oриентирането е спорт, в който състезателят самостоятелно, с помощта на
карта и компас, за възможно най-кратко време преминава през контролни
точки, отбелязани на картата и маркирани на местността. Съвкупността от
тези контролни точки представлява състезателен маршрут, който подлага на
проверка както способностите на състезателя да се ориентира, така и неговите
физически възможности. Състезателят по ориентиране получава информация за
маршрута от топографска карта и описание на контролните точки, които взема
непосредствено преди старта. Маркираните на местността и на картата
контролни точки са задължителни за преминаване места, но състезателят сам
избира пътя между тях на базата на своята техническа подготовка. Скоростта
по маршрута се определя както от физическата подготовка, така и от
способността за бързо и точно четене на картата.

Ски ориентиране

Ски ориентирането е една от четирите дисциплини в ориентирането и е зимен
спорт, който съчетава ски бягане и четене на карта. Състезанията се провеждат
в местност, предварително подготвена с гъста мрежа от ски следи.
Състезателят самостоятелно, с помощта на карта и компас, възможно за
най-кратко време, преминава през контролни точки, които са отбелязани на
картата и маркирани на местността. Съвкупността от тези контролни точки
представлява състезателен маршрут, който подлага на проверка както
способностите на състезателя да се ориентира, така и неговите физически
възможности – придвижване със ски.

Коло ориентиране

Колоориентирането е една от четирите дисциплини в ориентирането, която
съчетава колоездене и четене на карта. Състезателят самостоятелно, с
помощта на карта и компас, възможно за най-кратко време, преминава с
велосипед през контролни точки, които са отбелязани на картата и маркирани
на местността. Съвкупността от тези контролни точки представлява
състезателен маршрут, който подлага на проверка както способностите на
състезателя да се ориентира, така и неговите физически възможности –
колоездене.