top of page
Търсене
  • Снимка на автораБФО

Нов регистър на ММС за треньорските кадри

Уважаеми колеги,

Във връзка с  новият регистър на треньорски кадри към ММС е необходимо всеки треньор да се впише отново.

Заявления за вписване на лица в Регистъра на треньорските кадри по чл. 9, ал. 1, т. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта могат да подават физически лица или спортни федерации (чл. 16, ал. 3 от Наредба № 1 от 04.02.2019 г. за треньорските кадри). За лица, отговарящи на изискванията на чл. 11 от Наредбата (притежаващи международна квалификация), заявления могат да подават само спортните федерации. В срок до 12.02.2021 г. лицата, вписани в регистъра по чл. 22, ал. 1 от отменената Наредба № 2 от 2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортнопедагогическите кадри, следва да се регистрират в регистъра на треньорските кадри по чл. 9, ал. 1, т. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта.

Физическите лица подават следните документи:

 Образец № 1 - Заявление от физическо лице за вписване в Регистъра на треньорските кадри;

 Документи за завършено образование и придобита квалификация - копие;

 Документи, удостоверяващи професионален опит - копие;

 Образец № 3 - Декларация по § 4, ал. 2 от Наредба № 1 от 2019 г. за треньорските кадри (за лица родени до 31.12.1969 г., при несъответствие с изискванията на глава втора от Наредба № 1 от 04.02.2019 г. за треньорските кадри).

Наредба № 1 / 04.02.2019 година на ММС и образци № 1 и № 3 за вписване в Регистъра на треньорските кадри ще намерите в прикачените файлове.

Документите се подават в деловодството на ММС:

София – 1040

Бул.“Васил Левски“ № 75

Министерство на младежта и спорта

Деловодство – за Регистъра на треньорски кадри

Хубав ден,

Красимир Данаилов

файлове :

Obr3_Deklaracia (5)
.docx
Download DOCX • 17KB

NAREDBA_1_ot_4022019_g_za_trenyorskite_k
Download • 594KBObr1_Zayavlenie_FizLice (7)
.docx
Download DOCX • 22KB


2149 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

コメント


bottom of page