top of page
Търсене
  • Снимка на автораБФО

Покана за ОС на БФО - 2020

Уважаеми колеги,


Управителният съвет на Сдружение “Българска федерация по ориентиране” (БФО) на основание член 26 от ЗЮЛНЦ, по собствена инициатива, свиква общо отчетно събрание на членовете на сдружението на 27.06.2020 година (събота) от 10.00 часа в град София, бул. „Васил Левски” 75 (Министерство на младежта и спорта) в заседателната зала на 5-ти етаж, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на БФО през 2019 г. 2. Финансов отчет на БФО за 2019 г. 3. Доклад на контролния съвет за 2019 г. 4. Приемане на бюджета на БФО за 2020 г. Поканват се всички членове на сдружението или упълномощените от тях лица да присъстват. При липса на кворум, на основание член 27 ЗЮЛНЦ и член 9, ал. 6 от Устава на сдружението, събранието ще се проведе от 10.30 часа на същото място и при същия дневен ред.    

Красимир Данаилов

Ген.секретар на БФО


222 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comentários


bottom of page