top of page
Търсене
  • Снимка на автораБФО

Покана по проект ,,COMPASS"

Актуализирано: 6.03.2020 г.
На 27.02.2020 г., в гр. София се проведе заседание на УС, във връзка с Финансирано проектно предложение по Споразумение (договор) номер 613120-EPP-1-2019-1-BG-SPO-SCP/25.11.2019г., с наименование на проекта „COMPASS - Creative Orienteering Model for Physical Activity and Science in Schools“, финансиран от Програма ,,Еразъм+“, на което се разгледа въпроса за организиране на процедура за избор на изпълнител на поръчка, чрез получаване на оферти (най-малко 3 /три/ на брой), с предмет: „Разработване и внедряване на уеб-базирана платформа: Цялостно софтуерно решение с вградена платформа на основата на уеб-базиран софтуер, удовлетворяващо изцяло нуждите на Сдружение "БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ОРИЕНТИРАНЕ (БФО)”.

ВАЖНО: Провеждането на настоящата процедура за избор на изпълнител е наложително, тъй като БФО не разполага със квалифицирани специалисти в тази област (по предмета на поръчката), която е много специфична и изисква съответната специализация.


Линк документи :124 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page